OFERTA
WYDAWNICZA

Uwaga! WYJĄTKOWO AKTUALNA OFERTA WYDAWNICZA

Uwzględniając fakt, że ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy

– Prawo bankowe została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 13.11.2015 r., co powoduje, że ustawa ta wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2015 r., Oficyna Wydawnicza „Prawo w praktyce bankowej” oferuje następujące wydawnictwa uwzględniające tak zmiany wynikające z w/w ustawy jak też realizację dyspozycji wynikającej z w/w ustawy w zakresie przygotowania Banku do restrukturyzacji wierzytelności bankowych, które to przygotowania powinny być zakończone w terminie do 26 grudnia 2015 r.:

1. WYTYCZNE do wykorzystania przez Banki Spółdzielcze
w zakresie podjęcia w chwili obecnej niezbędnych przedsięwzięć, w związku z utratą przez Bank Spółdzielczy uprawnień do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych z dniem 1 sierpnia 2016 r. / WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 kwietnia 2015 r. sygn. akt: P 45/12,

2. KIERUNKI RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO które Bank zobowiązany jest przedstawić dłużnikowi Banku, w świetle postanowień ustawy z dnia 25.09.2015 r. zmieniającej ustawę – Prawo bankowe (PORADNIK PRAKTYCZNY) / REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM,

3. ROLA WEKSLA W PRAKTYCE BANKOWEJ (poradnik praktyczny) / Instrukcja SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY USTANAWIANIA ZABEZPIECZENIA WEKSLOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZENIA WEKSLOWEGO / USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. PRAWO WEKSLOWE wg stanu prawnego na dzień 1 sierpnia 2015 r.

4. REGULAMIN w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia kredytowego dla osób fizycznych (konsumentów) w Banku Spółdzielczym, REGULAMIN udzielania kredytów konsolidacyjnych dla osób fizycznych (konsumentów) w Banku Spółdzielczym,

5. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH (wydanie uaktualnione na dzień 27 listopada 2015 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015r. poz.1854 ze zm.)