SZKOLENIA

Wieloletnie doświadczenie

Biuro Prawne i Konsultingowe od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników banku, jak również Członków Rad Nadzorczych, które w sposób jasny i klarowny przedstawiają omawiane zagadnienie w najszerszym możliwym zakresie.
Standardowy czas trwania szkolenia wynosi zwykle 3 sesje po 1.5 godziny każda.

Mecenas Marek Tarkowski podczas trwania sesji szkoleniowej dzieli się swoim doświadczeniem zarówno teorią, jak też praktycznymi rozwiązaniami związanymi z podjętą problematyką.
W przypadku niektórych szkoleń, możliwy jest udział w egzaminie podsumowującym zdobytą wiedzę, co wiąże się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającym udział w szkoleniu, który zostanie przygotowany imiennie i wysłany na wskazany przez Państwa adres.

Aktualna oferta szkoleniowa

Biuro Prawne i Konsultingowe oferuje aktualnie szkolenia w poniższej tematyce (aktualizowane kwartalnie).

Dodatkowo, niektóre szkolenia (takie jak np. szkolenie z udzielania kredytu hipotecznego) oferują możliwość przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu zaświadczającego odbycie szkolenia, wraz ze stosownym certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu.

Szkolenie

Kompleksowe szkolenie związane z udzielaniem kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym (szkolenie obligatoryjne, okresowe – co 3 lata)

Cena
120 zł + VAT / os.

Szkolenie

Obowiązki organów statutowych Banku, w tym Rady Nadzorczej i komitetu Audytu w zakresie oceny sprawozdania finansowego za rok 2023, z uwzględnieniem przedstawienia działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymogami ESG

Cena
120 zł + VAT / os.

Szkolenie

Status prawny, reprezentacja i zasady odpowiedzialności podmiotów prawnych będących stroną umów zawieranych z Bankiem z uwzględnieniem wskazania statusu prawnego „beneficjentów rzeczywistych” zgłaszanych do CRBR

Cena
120 zł + VAT / os.

Szkolenie

Obowiązki organów statutowych Banku, w tym Rady Nadzorczej i pracowników Banku, w zakresie sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku, z uwzględnieniem organizacji zarządzania ryzykiem środowiskowym ESG

Cena
120 zł + VAT / os.

Szkolenie

Obowiązki i ryzyko dla pracowników Banku Spółdzielczego w zakresie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych

Cena
120 zł + VAT / os.

Szkolenie

Istotne obowiązki pracowników Banku w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, z wyeliminowaniem ryzyka związanego z zajęciem rachunku bankowego z uwzględnieniem nowych obowiązków Banku Spółdzielczego wynikających z ustawy o Systemie Informacji Finansowej

Cena
120 zł + VAT / os.

Zgłoszenia

Aktualnie szkolenia realizowane są przez formularz zgłoszeniowy zawarty na dole strony, który po poprawnym wypełnieniu prześle odpowiedni wniosek do naszego Biura w drodze mailowej.

W celu chęci wzięcia udziału przez Państwa w jednym z wybranych tematyk szkoleniowych, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy lub bezpośrednio wysłać chęć wzięcia udziału na adres mailowy: bpikszkolenia@op.pl

Formularz zgłoszeniowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Rodzaj szkolenia
Wybrana wartość: 5
Pola wyboru