ZESZYTY MERYTORYCZNE

1. Zeszyt B – „Poręczenie cywilne” suplement – cena 36,20zł wydawnictwo powyższe kompleksowo ujmuje zagadnienie poręczenia. Wskazuje na ryzyko związane z tą formą zabezpieczenia. Zapewnia jednocześnie wzory druków i formularzy niezbędnych w bieżącej pracy Banku.

2. Zeszyt D – „Przewłaszczenie na zabezpieczenie” + suplement – cena 52,10 zł opracowanie pozwalające na praktyczne stosowanie tej formy zabezpieczenia kredytów. Suplement uwzględnia zmiany tej formy zabezpieczenia, wynikające z nowego Prawa bankowego. Opracowanie zawiera wzory umów, a także dokumentów niezbędnych przy realizacji i przejęciu przedmiotu zabezpieczenia ( Protokoły przejęcia, przetargu publicznego itp. )

3. Zeszyt K (II) -cena 69,10 zł zawierający Status prawny podmiotów prawnych, reprezentacja i zasady odpowiedzialności (wydanie II uaktualnione i poszerzone)
• Status prawny podmiotów, występujących w obrocie z Bankiem
• Zasady reprezentacji
• Zakres odpowiedzialności kredytobiorców..

4. Zeszyt L ”Weksel jako zabezpieczenie spłaty kredytów” – cena 30,80 zł opracowany przy udziale sędziów sądu gospodarczego (praktyków), praktyczny poradnik, w zakresie wykorzystania weksla jako zabezpieczenia kredytów (wzory weksli, dokumentów oraz pism procesowych).

5. Zeszyt U -cena 42,50 zł (sierpień 2005) Zawierzjący:
Istotne dla banku w postępowanie windykacyjnym zmiany w ustroju majątkowym małżonków, obowiązujące od stycznia 2005 r.,

6. Zeszyt W -Cena 53,20 zł (grudzień 2005) Zawierający:
Ważność umowy kredytowej, zawartej przy udziale:
• Pełnomocnika, Prokurenta.

7. Aktualna ocena funkcjonowania zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie po 1.07.2002 r.Zeszyt – cena 58,10 zł Zawierający:
• szczegółowy opis umowy przewłaszczenia,
• dopuszczalność przewłaszczenia nieruchomości,
• aktualne orzecznictwo sądowe dot. przewłaszczenia.
Suplement do zeszytu T
Wzory umów przewłaszczenia i pism procesowych
• Wzory umów przewłaszczenia rzeczy co do tożsamości.
• Wzory umów przewłaszczenia rzeczy co do gatunku.
• Wzory umów przewłaszczenia zbiorów rzeczy.
• Wzory umów przewłaszczenia papierów wartościowych.
• Wzory oświadczeń, b.t.e. i pism procesowych.
• Projekty robocze sentencji aktów notarialnych w zakresie przewłaszczenia nieruchomości (do wykorzystania przez notariusza)

8. Skarga Pauliańska ……………….. cena 48,60 zł (wrzesień 2007)
Skarga pauliańska w praktyce bankowej napisana przez Sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Alicję Zych. Słowo wstępne napisała sędzia Marta Gierczak Kobylarz – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

9. Ważność umów bankowych, w sytuacji, gdy strona umowy jest osoba pozostającą w związku małżeńskim Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Alicja Zych– cena 59, 00 zł (maj 2008 r.)

10. Bank w postepowaniu egzekucyjnym -Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Alicja Zych– cena 56.60 zł (czerwiec 2008 r.)

11. Środki bezpieczeństwa finansowego -Prezes Sądu Rejonowego Lublin– Wschód sędzia Artur Żuk, radca prawny Marek Tarkowski – cena 54,10 zł (lipiec 2010)

12. VADEMECUM członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego (2014) – Uwaga nakład wyczerpany